Správne osadenie bazénov

Váš bazén dovezieme priamo k Vám!

Vykopať jamu o cca 15cm väčšiu na každú stranu ako je rozmer bazéna

Na dno zabetónovať 10cm platňu

Zateplený Bazén vložiť do jamy a postupne obsypavat suchým betónom a dopúšťať vodou všetky hadice a káble treba dať pred zabetónovaním do chráničiek.